Maritieme Campus Antwerpen

R&D

Visualisatie Hoofdgebouw MCA gezien vanuit de Hobokense Polder.

Updates  
- 01-08-2022: We are hiring!

Bouwen van een R&D campus / bedrijfsverzamelgebouw aan de Schelde met sterke watergebonden activiteiten op het gebied van onderzoek en duurzame ontwikkeling voor de maritieme sector van de toekomst.

Het project Maritime Campus Antwerp (MCA) wil het Europees centrum zijn voor innovatie in de maritieme sector. Het is een privé-initiatief dat in een triple helix context waarbij co-creatie tussen grotere kernspelers van de maritiem, startups, onderzoeksinstellingen, onderwijs en trainingen en samenwerking met overheidsactoren centraal staan. Al deze groepen zijn aan elkaar gelinkt en moeten co-creëren en kruisbestuiven om deze doelstelling te bereiken en de maritieme sector in Europa een toekomst te bieden. De grotere corporates moeten vervellen tot innovatie-gedreven spelers, ondernemerschap en venturing moeten een plaats krijgen in de sector en het onderzoek, onderwijs en trainingen moeten dicht bij de praktijk van morgen mee evolueren en elkaar onderling versterken. Verduurzaming, efficiëntie, veiligheid, welzijn aan boord, autonome scheepvaart, communicatie, cybersecurity, nieuwe businessmodellen, en veel meer komen daarbij aan bod. Deze kenniscreatie leidt tot nieuwe en betere ontwerpen van zeeschepen, binnenvaartschepen, ..., waarbij het innovatieve hart en de kern van het ontwerp en de bouw van moderne schepen - niet de effectieve bouwwerf - opnieuw in Vlaanderen komt te liggen.

Hoofdcategorie R&D
Type Nieuwbouw
Status Studiefase
Jaar 2022
 
© 2024 abv+ architecten Gebruiksvoorwaardes Cookie policy. Website by Shtick
Top