Basisschool Don Bosco

Publiek Scholen

Uitbreiden van een basisschool te Hoboken

Het ontwerp van het nieuwbouwvolume voor de schooluitbreiding van Don Bosco werd sterk bepaald door een grondige voorstudie van de bestaande toestand. Het complex is opgetrokken rondom het initiële schoolgebouw dat dateert uit 1957 waar doorheen de tijd verschillende volumes aan zijn toegevoegd. Na deze studie bleek dat een nieuw kopvolume in L-vorm het gebouw op een passende manier zou aanvullen en dit zo de meest geschikte locatie is voor een uitbreiding.

De modulemaat van de bestaande gevel werd gebruikt voor het ontwerp van de nieuwbouw en ook in de materialisatie werd er gezocht naar een hedendaagse twist op de bestaande materialen. Enkel aan de overdekte inkom en ter hoogte van de speelplaats werd een afwijkend gevelbeeld voorzien om de leesbaarheid van het gebouw te verhogen.

Er komen 5 extra klassen bij, een paar overleglokalen en een brede gang, die de functie van open leercentrum opneemt. Al deze elementen worden op het eerste niveau verbonden met de huidige klassen van de lagere school. Daarnaast wordt op niveau 0 en -1 een polyvalente (turn-)zaal met aanhorige functies voorzien die zowel tijdens als na de schooluren kan worden ingezet voor variabele activiteiten. Een Engelse koer verbindt de lager gelegen polyvalente zaal met de speelplaats door middel van een gradin en grote raampartijen geven een gevoel van openheid wat zorgt voor een connectie met de gehele omgeving. Omwille van budgettaire redenen is de afwerking zoveel mogelijk beperkt gebleven en bepalen de zichtmetselwerkwanden in betonblokken en betonnen constructieve elementen het interieur van het gebouw.

Tenslotte werd het erg gesloten, bestaande sanitair blok op de speelplaats afgebroken en vervangen door een nieuw fris en luchtig volume, uitgebreid conform de nieuwe leerlingenaantallen en met de nodige transparantie.

Hoofdcategorie Publiek Scholen
Locatie Antwerpen, Hoboken
Opdrachtgever Don Bosco Onderwijscentrum
Type Nieuwbouw
Oppervlakte 910 m2
Ondergronds 371 m2
Opdracht Volledige architectuuropdracht
Status Opgeleverd
Jaar 2023
Gunningswijze Openbare aanbesteding Wedstrijd
Ism. Dillen Bouwteam, Tecnobel, Arcade Groep
 
© 2024 abv+ architecten Gebruiksvoorwaardes Cookie policy. Website by Shtick
Top