Brabo

Bedrijven

Verbouwen van een havenloods tot kantoorruimte

Updates  
- 01-08-2022: We are hiring!

Drie oude havenloodsen, vroeger gebruikt als magazijn en kantoor, zijn omgevormd tot kantoren van Brabo cvba, havenloodsen en bootlieden. Ze liggen naast het Asiadok, en bieden zicht op de ruime omgeving. Centraal aan de waterzijde is een vide ingericht die de openheid onderstreept en licht laat toetreden tot de centrale zone van de kantoren.
De kantoren zijn georganiseerd in 3 stroken, evenwijdig aan de gevel: centraal een gesloten kantorenblok met maximaal glasoppervlak (flush hoogwaardig afgewerkt) en aan de randen afwisselend open en gesloten delen op maat van de interne organisatie van het bedrijf. De oude staalstructuur en historische elementen blijft zichtbaar zodat het originele karakter overal in het pand kan ervaren worden, de verlichting en de kleurkeuze werken hier ondersteunend.
Voor de buitengevel werden industriële materialen aangewend als zonnewering, waarbij de nieuwe staalstructuur zichtbaar werd gelaten en maatgevend is voor de invulling. Op vlak van energie en structuur werd het ontwerp opgevat als een doos- in-doos systeem conform huidige normeringen voor isolatie en energieprestatie.

Hoofdcategorie Bedrijven
Locatie Antwerpen
Opdrachtgever CVBA Brabo Havenloodsen en Bootlieden
Type Renovatie
Oppervlakte 1.200 m2
Opdracht Volledige architectuuropdracht
Status Opgeleverd
Jaar 2010
Gunningswijze Onderhands
 
© 2024 abv+ architecten Gebruiksvoorwaardes Cookie policy. Website by Shtick
Top